Pga. COVID-19 restriktioner
holder caféen lukket
indtil 5. april 2021.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål:
Tlf.: 87100098
info@cafekonrad.dk