PERSONDATAPOLITIK CAFÉ KONRAD:

Generelt:

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.
Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

 • Bestilling af arrangement
 • Oprettelse af en aftale, relateret til vores virksomhed
 • Henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon
 • Jobansøgninger

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig:

Cafe Konrad er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.
Vores kontaktoplysninger er:

Cafe Konrad
Storegade 9
8900 Randers
Tlf.: 8710 0098
E-mail: info@cafekonrad.dk


BEHANDLING AF PERSONDATA:

Hjemmeside:
Når du bruger vores hjemmeside for at indgå en aftale med os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.
 • De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os
 • Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid­lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
 • Persondataoplysninger overføres ikke til tredjelande
 • Vores hjemmeside benytter kun tekniske cookies (funktions cookies), som udelukkende har det formål, at få hjemmesiden til at fungere optimalt.

Køb:
Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.
 • De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os
 • Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.
  Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
 • Persondataoplysninger overføres ikke til tredjelande

Jobansøgninger:
Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger

 • Navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.
 • De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som jobansøger.
 • Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjepart
 • Persondataoplysninger overføres ikke til tredjelande

Dine rettigheder:
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på:
info@cafekonrad.dk eller tlf.: 8710 0098.
Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed:
Cafe Konrad har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Vores sikkerheds procedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klage:
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest revideret den 2/1 – 2023