Vegetar

Smør brødet med hummus
1,5 avokado skæres i skriver og ligges på
hummus klatter
5 stykker morzrella
7 Simi tomater og brøndkarse